To fonde

Større ligheder end forskelle

 

Investeringsprodukterne fra henholdsvis Investeringsforeningen SmallCap Danmark og SmallCap Danmark A/S er nært beslægtede. De baserer sig på samme grundkoncept og investeringsfilosofi, og det er samme investeringsteam bag begge.

 

Forskellene mellem de to ligger i forskellige rammevilkår, det være sig skattemæssige og øvrige regulatoriske vilkår, samt forskellige vilkår ved køb og salg.

 

Generelt er det sådan, at SmallCap Danmark A/S har en mere koncentreret portefølje med større enkeltpositioner og dermed en højere risikoprofil. Skattemæssigt vil det for de fleste være en fordel at placere pensionsmidler i Investeringsforeningen SmallCap Danmark frem for i SmallCap Danmark A/S. Ved placering af frie midler og selskabs­skattepligtige midler vil valget bero på en individuel afvejning af bl.a. risikoprofil.

 

Placeringsrammer: Investeringsforeningen er underlagt lovgivningsbestemte investeringsrammer, der er snævrere end dem bestyrelsen har fastlagt for SmallCap Danmark A/S. F.eks. må foreningen højst placere 10% af formuen i en enkelt aktie, ligesom foreningen ikke må investere for lånte midler.

 

Se vores placeringsrammer her.

 

Delvis dobbeltbeskatning: Investeringsforeningen betaler ikke skat – alt afkast beskattes hos investorerne. Afkast i SmallCap Danmark A/S beskattes både i selskabet og hos investorerne, hvorved der opstår en dobbeltbeskatningsproblematik.

 

SmallCap Danmark A/S er dog ikke skattepligtig af afkast af aktieposter hvor ejerandelen udgør mere end 10%. Selskabet vil derfor også fremover have fokus på at identificere attraktive investeringer i selskaber, hvor det er muligt at opnå en 10% ejerandel.

 

Herudover har SmallCap Danmark A/S et uudnyttede skattefradrag på ca. 170,5 mio. kr. (pr. 31. december 2016), der kan modregnes i fremtidige skattepligtige gevinster.

 

Læs nærmere om beskatningen af beviser og aktier her.

 

Kurser ved køb og salg: Investeringsforeningen er en open end fond, hvor det altid er muligt at omsætte beviser til tæt på indre værdi. SmallCap Danmark A/S er derimod en closed end fond, hvor prisen afhænger af udbud og efterspørgsel på det tidspunkt, hvor man ønsker at købe / sælge, hvorfor selskabets aktier i perioder kan blive handlet med en præmie eller rabat til indre værdi.

 

Se aktuelle kurser og præmie / rabat her.

 

 

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os